JÜTESAN ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş.JÜTESAN ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş.JÜTESAN ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş.

Entegre Yönetim Sistemleri

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Jütesan Alüminyum, dünya genelinde hizmet veren alüminyum firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olmak hedefiyle, estetik, dekoratif, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli profilleri üretmek amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde; şirket stratejik hedeflerinin başarılmasını sağlamak, sunduğu ürün ve hizmetlerde kaliteyi sürdürülebilir kılmak, iş verimliliğini sağlamak, işi iyi ve doğru yapmak, işleri zamanında-bütçesinde-performansında tamamlamak, süreçlerin etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak, süreçlerin beklenen sonuçları ortaya çıkarmasını güvence altına almak, uluslararası kalite standartlarını karşılamak, çalışan eğitim ve gelişimi için altyapı oluşturmak, müşterilerinin-çalışanlarının ve paydaşlarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak amaçlarıyla etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturup, uygulamaya geçirip ve sürekli geliştirmektedir.

          Entegre Yönetim Sistemi standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek ve etkinliğini sürekli iyileştirmek.

          Müşteri istekleri doğrultusunda ulusal ve dünya standartlarına uygun gelişen teknolojiyi sürekli takip ederek, ürün ve entegre sistem kalitesini sürekli arttırarak, takım ruhu ve anlayışı ile müşterilerimize kaliteli ürünler sunmak.

          Ürünlerimizin üretim, dağıtım, kullanım ve atılma aşamalarında çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışmak.

          Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyup, uluslararası tavsiyeleri  doğrultusunda hareket etmek.

          Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulamak.

          Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak.

          Atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini sağlamak.

          Çevreye zararlı atıkları kullanılmasını minumuma indirgenmesini sağlamak.

          Çevre kirliliğinin önlenmesi için maksimum mücadele etmeyi hedef ve görev bilmek.

          Yaptığımız işlerde yasal gereklilikleri eksiksiz yerine getirmek ve ilgili yasaların güncelliğini sürekli takip etmek.

          Sağlık ve güvenlikle ilgili planlama yapılırken çalışanlarımızın yanında, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğini  göz önünde bulundurmak.

          Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları en aza indirmek.

          Risk analizleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler ve teknolojik gelişmelerin sürekli takibi ile kendimizi sürekli geliştirmek ve sektörümüze örnek olmak.

          Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgilendirerek İSG bilinçlerini artırmak.

EK-01                                                                                                                                                                                                GENEL MÜDÜR