JÜTESAN ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş.JÜTESAN ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş.JÜTESAN ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş.

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Sosyal Sorumluluk Politikalarımız

Jütesan Alüminyum, dünya genelinde hizmet veren alüminyum firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olmak hedefiyle, estetik, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli profilleri üretme amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde; paydaşlarına topluma ve çalışanlarına karşı etik ve sorumlu davranan, inandıkları değerlere sahip çıkan, çıkarlarını koruyan ve aynı zamanda bu çıkarlar ile kurum çıkarları arasında denge kuran, sürdürülebilirlik hedeflerine bağlı olarak çevresel sorumlulukları yerine getiren çevreye duyarlı, doğayı, çevreyi koruyan, eğitime önem veren, topluma karşı görev ve sorumluluklarını yerine getiren, çalışanlarına karşı toplumsal cinsiyet eşitliği sağlayan, çalı­şanlarının motivasyonunu da katkıda bulunan, eğitime ve sanata önem veren bir şirkettir.

Sosyal sorumluluk politikası, çalışan hakları, iş sağlığı, güvenliği ve çevre hedefleri doğrultusunda Jütesan Alüminyum;

            İnsan haklarına saygılı, ayrımcılık yapılmayan, herkese eşit ve adil davranılan saygın çalışma ortamının sağlandığından emin olunması,

            Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı gösterilmesi,

            Çalışma saatlerinin,  ücret ve ödemelerin, sosyal hakların yasa ve diğer yükümlülüklere uyarak, tüm yasal düzenlemelere uygun olması,

            Çevre, iş güvenliği, sağlığı ve sosyal sorumluluğun birer değer olarak ele alınması,

            Geçerli tüm yasalara, mevzuatlara ve gerekliliklere uyum sağlanması,

            Eşit fırsatların ve çalışan refahının sağlandığından emin olunması,

            Sürekli iyileşmenin desteklenmesi,

            Çalışan katılımının sağlanması,

            Görev ve sorumlulukların belirlenmesi ve paylaşılması,

            Gerekli kaynakların temin edilmesi,

            Hedeflere ve kilit performans göstergelerine ulaşmak için uygun planlamanın yapılması,

            Sürdürülebilirliğin sağlanması,

            Doğal kaynakların verimli kullanılması,

            Acil durumların yönetilmesi ve acil durum müdahalelerinin tatbikatlarla test edilmesi,

            Güvenli alet ve ekipman tedarik edilmesi,

            Yönetim gözden geçirme değerlendirmelerinin düzenli olarak yapılması,

           Adil ve şeffaf işe alım süreçlerinin sağlanması,

gibi müşterilerinin-çalışanlarının ve paydaşlarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan etkin bir politikayı ve sürekli geliştirmeye çalıştığı temel ilkeleri şirketinde sosyal sorumluluk politikası olarak uygulamaktadır.